English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 88620236
نمابر: 88620236
آدرس دبیرخانه: تهران، ملاصدرا، شیخ بهایی شمالی، خیابان پیروزان، پلاک 3، واحد 1
پست الکترونیکی: dabir@isadm.ir
کد پستی: 1995776453
مشاهده خبر
فرم درخواست کاندیداتوری عضویت هیئت مدیره و بازرس در دسترس شماست.

 

برای دریافت فرم کاندیداتوری عضویت در هیئت مدیره اینجا کلیک نمایید.

 

 

فرم کاندیداتوری عضویت در هیئت مدیره و بازرسی

اینجانب .......................................... فرزند ............................... دارای شماره شناسنامه .............. و شناسه ملی ................. تاریخ تولد ................ محل تولد ................... مدرک و رشته تحصیلی ................................ عضو هیات علمی دانشگاه ............................. و شماره عضویت ..............

با خلاصه سوابق علمی و اجرایی

1-     ................................................................................................................................................................................................

2-     ................................................................................................................................................................................................

3-     ................................................................................................................................................................................................

4-     ................................................................................................................................................................................................

5-     ................................................................................................................................................................................................

6-     ................................................................................................................................................................................................

7-     ................................................................................................................................................................................................

8-     ................................................................................................................................................................................................

9-     ................................................................................................................................................................................................

10-  ................................................................................................................................................................................................

متقاضی نامزدی عضویت در:              هیئت مدیره                     بازرسی               می­باشم.

توجه: کاندیداتوری فقط در یکی از دو مورد امکانپذیر می­باشد.

 

نام و نام خانوادگی

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: انجمن علمی مدیریت بحران ایران
تاریخ انتشار: 1397/03/01 - 12:0
شناسنامه انجمن
 
طراحی و اجرا : شرکت آداک